Rita-Helene Hirve(sünd. Raus)
(14.06.1920 - 15.01.1946)

Mõnd kallist südant kaotasin, Mis järel nuttes leinasin. Aeg andis teist mul tagasi. Ei ema südant iialgi….


Kas emasüdant tunned sa...

Kes emaarmuta elanud,see paljust on elus ilma jäänud...
Emakene,Sa liig vara lahkusid!
Ei hukkutud sõjas vaid rindel,ka sõjamürast kaugel murdsid eluraskused ja nendest tingitud haigused noori inimesi.Ja surra vaid 25-aastaselt, seda pikemalt ette teades,ei ole ühele noorele emale just kerge...
90.sünniaastapäeval mälestame ema ja vanaema
Rita-Helene Hirve't,sünd.Raus
Tütar ja tütretütar