Tingimused

1. Leinaportaal Remember.ee on lahkunute mälestuseks loodud veebikeskkond.
2. Isikuandmeid säilitatakse elektroonilisel kujul.
3. Mälestuslehe loomine Remember.ee-s on tasuta. Tasuta mälestusleht koosneb lisatud piltidest, videotest ja piiramatus koguses tekstist (2Mb)
4. Remember.ee pakub võimalust lisada lahkunu mälestuseks ka küünlaid SMS vahendusel vastavalt hinnakirjale.
5. Kliendi erisoovidele vastava mälestuslehe loomisel on ühekordne kokkulepitud tasu (50 Mb).
6. Süsteemis registreeritud andmete säilitamisaeg ei ole määratletud. Neid säilitatakse niikaua kuni eksisteerib süsteem.
7. Isikul, kes andmed registreerib, on õigus neid muuta või andmebaasist eemaldada. Andmete kustutamine on pöördumatu protsess (kustutatud andmeid taastada ei saa).
8. Andmed registreerinud isik siseneb tema meilile saadetud parooliga, mis võimaldab mälestusleheküljel sissekandeid muuta.
9. Andmed registreeriv isik on vastutav enda loodud mälestuleheküljele kantud kirjete sisu ja õigsuse eest.
10. Mälestusportaali Remember.ee administratsioon jätab endale õiguse eemaldada kas osaliselt või täielikult andmebaasi kantud andmed, kui nende sõnakasutus on solvav, väärikust riivav või seadusevastane (näiteks andmete sisestamine elava isiku kohta ilma tema nõusolekuta).
11. Mälestusleheküljel saab andmeid kustutada isik, kes need on sisestanud või Remember.ee administratsioon olukordades, mis on kirjeldatud punktis 8.
12. Elav isik, kes sisestab oma andmed Remember.ee andmebaasi nõustub samaaegselt ka nende töötlemisega mälestuslehe haldamise käigus.
13. Leinaportaali Remember.ee administratsioon ei vastuta kolmandate isikute poolt veebilehel kasutatud materjalide (pildid,tekstid) õigsuse eest.